Cách tính thông thủy cửa, phủ bì cửa nhôm XINGFA nhập khẩu

Theo quan niệm phong thủy khi xây dựng chủ nhà hay chú ý tới kích thước thông thủy cửa để làm ăn phát đạt, lộc chảy vào nhà. Nhưng không hẳn ai cũng biết cách tính kích thước thông thủy hợp lí và tính như thế nào. Sau đây Thiên Tâm xin hướng dẫn quý khách cách tính thông thủy cửa khi có kích thước phủ bì, phủ bì của cửa khi muốn chọn kích thước thông thủy. Trường hợp nhôm XINGFA nhập khẩu Quảng Đông, những dòng nhôm khác sẽ có cách tính khác nhau

1.Cửa đi mở quay 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh không vách kính và có vách kính

TH1: Cửa đi không có vách kính

 • Thông thủy rộng = Kích thước phủ bì trừ đi 132 mm (13,2cm).
 • Thông thủy cao = Kích thước phủ bì trừ đi 66 mm (6,6cm)

TH2: Cửa đi có vách kính

 • Thông thủy rộng = Kích thước phủ bì trừ đi 132 mm (13,2cm).
 • Thông thủy cao = Kích thước phủ bì trừ đi 37,5 mm (3,75cm)

Ví dụ:

Cửa đi không vách: Rộng thông thủy = 810 = 942 – 132 (mm). Cao thông thủy = 2134 = 2000 – 66 (mm)

Cửa đi có vách: Rộng thông thủy = 810 = 942 – 132 (mm). Cao thông thủy = 2134 = 2171,5 – 37,5 (mm)

Tương tự cửa đi 2 cánh cũng tính như vậy

2. Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh, 2 cánh không vách kính và có vách kính

TH1: Cửa sổ không có vách kính

 • Thông thủy rộng = Kích thước phủ bì trừ đi 100 mm (10cm).
 • Thông thủy cao = Kích thước phủ bì trừ đi 100 mm (10cm)

TH2: Cửa sổ có vách kính

 • Thông thủy rộng = Kích thước phủ bì trừ đi 100 mm (10cm).
 • Thông thủy cao = Kích thước phủ bì trừ đi 87,5 mm (8,75cm)

Ví dụ:

Cửa sổ không vách: Rộng thông thủy = 600 = 700 – 100 (mm). Cao thông thủy = 1400 = 1500 – 100 (mm)

Cửa sổ có vách: Rộng thông thủy = 600 = 700 – 100 (mm). Cao thông thủy = 1412,5 = 1500 – 87,5 (mm)

Tương tự cửa sổ 2 cánh cũng tính như vậy

3. Cửa sổ trượt 2 cánh không vách kính và có vách kính

TH1: Cửa sổ không có vách kính

 • Thông thủy rộng = Kích thước phủ bì trừ đi 68 mm (6,8cm).
 • Thông thủy cao = Kích thước phủ bì trừ đi 65 mm (6,5cm)

TH2: Cửa sổ có vách kính

 • Thông thủy rộng = Kích thước phủ bì trừ đi 68 mm (6,8cm).
 • Thông thủy cao = Kích thước phủ bì trừ đi 54 mm (5,4cm)

Ví dụ:

Cửa sổ không vách: Rộng thông thủy = 1432 = 1500 – 68 (mm). Cao thông thủy = 1435 = 1500 – 65 (mm)

Cửa sổ có vách: Rộng thông thủy = 1432 = 1500 – 68 (mm). Cao thông thủy = 1446 = 1500 – 54 (mm)

Đối với các loại cửa đặc biệt hoặc chia nhiều cánh, nhiều hệ cửa ghép với nhau thì quý khách liên hệ lại để nhân viên tư vấn rõ cho quý khách.

 

Call Now Button